hotline tư vấn
Hotline: 0898 123 114
Địa chỉ
286 QL1A Tam Bình, Thủ Đức
 
Sơn Băng

Tổng hợp kích thước khổ giấy tiêu chuẩn A/B/C là bao nhiêu?

Bảng tổng hợp kích thước khổ giấy tiêu chuẩn A/B/C và các khổ ngang dọc trong thiết kế in ấn word, excel được quy đổi theo định dạng chi tiết gồm mm/cm/pixel/inch. Cùng Sơn Băng tham khảo bài viết về thông tin kích thước các chiều ngang dọc của các khổ giấy thông dụng nhất hiện nay trong các bảng dưới đây nhé.

Xem ngay >> kích thước của tấm nhựa polycarbonate đặc ruột và rỗng ruột

kích thước khổ giấy

Khổ giấy là gì?

Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung - DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada.

Kích thước khổ giấy A là bao nhiêu?

Cỡ Kích thước (mm) Kích thước (cm) Kích thước (inch) Kích thước (Pixels)
A0 841mm × 1189mm 84,1cm × 118,9cm 33,1 × 46,8 9933 x 14043
A1 594mm × 841mm 59,4cm × 84,1cm 23,4 × 33,1 7022 x 9933
A2 420mm × 594mm 42cm × 59,4cm 16,5 × 23,4 4961 x 7022
A3 297mm × 420mm 29,7cm × 42cm 11,69 × 16,54 3508 x 4961
A4 210mm × 297mm 21cm × 29,7cm 8,27 × 11,69 2480 x 3508
A5 148mm × 210mm 14,8cm × 21cm 5,83 × 8,27 1748 x 2480
A6 105mm × 148mm 10,5cm × 14,8cm 4,1 × 5,8 1240 x 1748
A7 74mm × 105mm 7,4cm × 10,5cm 2,9 × 4,1  
A8 52mm × 74mm 5,2cm × 7,4cm 2,0 × 2,9  
A9 37mm × 52mm 3,7cm × 5,2cm 1,5 × 2,0  
A10 26mm × 37mm 2,6cm × 3,7cm 1,0 × 1,5  
A11 18mm × 26mm 1,8cm × 2,6cm    
A12 13mm × 18mm 1,3cm × 1,8cm    
A13 9mm × 13mm 0,9cm × 1,3cm    

kích thước khổ giấy A là bao nhiêu?
Kích thước khô giấy A

Kích thước khổ giấy B là bao nhiêu?

Cỡ Kích thước (mm) Kích thước (inch)
B0 1000 × 1414 39,4 × 55,7
B1 707 × 1000 27,8 × 39,4
B2 500 × 707 19,7 × 27,8
B3 353 × 500 13,9 × 19,7
B4 250 × 353 9,8 × 13,9
B5 176 × 250 6,9 × 9,8
B6 125 × 176 4,9 × 6,9
B7 88 × 125 3,5 × 4,9
B8 62 × 88 2,4 × 3,5
B9 44 × 62 1,7 × 2,4
B10 31 × 44 1,2 × 1,7
B11 22 × 31  
B12 15 × 22  

Kích thước khổ giấy B
Kích thước khổ giấy B

Kích thước khổ giấy C là bao nhiêu?

Cỡ Kích thước (mm) Kích thước (inch)
C0 917 × 1297 36,1 × 51,1
C1 648 × 917 25,5 × 36,1
C2 458 × 648 18.0 × 25.5
C3 324 × 458 12.8 × 18.0
C4 229 × 324 9.0 × 12.8
C5 162 × 229 6.4 × 9.0
C6 114 × 162 4.5 × 6.4
C7 81 × 114 3.2 × 4.5
C8 57 × 81 2.2 × 3.2
C9 40 × 57 1.6 × 2.2
C10 28 × 40 1.1 × 1.6

kích thước khổ giấy C

Kích thước khổ giấy in ảnh thẻ

Ảnh thẻ thường được dùng để làm giấy tờ tùy thân thường là ảnh chân dung nền màu trắng hoặc nền xanh biển với kích thước tiêu chuẩn gồm ảnh 2x3 / ảnh 3x4 / ảnh 4x6

Quy đổi ảnh thẻ từ mm/cm sáng inch / pixel

 • 1cm = 10mm = 0.39370098114 inch
 • 1cm = 10mm = 37.795275591 pixel
 • Kích thước ảnh 3x4 inch = (3x0.39370098114) x (4x0.39370098114) = 1.181 x 1.575 inch
 • Kích thước ảnh 3x4 pixel = (3x37.795275591) x (4x37.795275591) = 113.386 x 115.181 pixel
 • Ảnh 2x3 có kích thước là 2cm x 3cm = 20mm x 30mm = 0.787 x 1.181 inch = 75.59 x 113.39 pixel
 • Ảnh 4x6 có kích thước là 4cm x 6cm = 40mm x 60mm = 1.57 x 2.36 inch = 151.181 x 226.771 pixel

Một số khổ giấy khác được dùng nhiều

 1. Khổ giấy in hóa đơn phổ biến là khổ A4 dọc
 2. Khổ in dọc trong excel mặc định là khổ A4 dọc
 3. Khổ in ngang trong excel mặc định là khổ A4 ngang
 4. Khổ in dọc trong word mặc định là khổ A4 dọc
 5. Khổ in ngang trong word mặc định là khổ A4 ngang
 6. Khổ giấy dán tường kích thước ngang là 60cm hoặc 1m / chiều dài thông dụng 30m 40m 60m 100m nguyên cuộn

Khổ giấy tiếng anh là A paper series dimensions và khổ giấy hệ A là khổ được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, nó áp dụng cho mọi lĩnh vực thiết kế in ấn, ảnh thẻ, chuẩn làm giấy tờ và các mẫu hồ sơ, báo tường,...

Bài đăng khác